Tin hoạt động Gas Shipping

Lễ khai trương niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

Lễ khai trương niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

Sau 04 năm hoạt động, ngày 09/03/2012 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) đã chính thức được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Thông tin hoạt động của gas Shipping trong tháng 05/2011

Thông tin hoạt động của gas Shipping trong tháng 05/2011

Kinh doanh vận tải LPG: Thực hiện cho thuê định hạn đối với các tàu: Cửu Long Gas, Việt Gas; cho thuê chuyến đối với các tàu: Sài Gòn Gas, Hồng Hà Gas, Apollo Pacific và Aquamarine Gas.