Dịch vụ vận tải LPG bằng tàu biển

Vận tải LPG bằng đường biển là lĩnh vực chủ đạo của Gas Shipping. Gas Shipping hiện đang sở hữu đội tàu gồm 6 con tàu có trọng tải từ 1.600DWT đến 4771 DWT với tổng sức chở khoảng 18000 DWT, phù hợp với hệ thống kho cảng chuyên dùng cho LPG tại Việt Nam nên phát huy được lợi thế khai thác, đáp ứng nhu cầu vận chuyển LPG của ngành dầu khí Việt Nam.  

Đội tàu của Gas Shipping vận chuyển chủ yếu cho Nhà máy LHD Dung Quất và Công ty kinh doanh Sản phẩm Khí PVGas Trading. Trong thời gian tới, Gas Shipping sẽ tham gia vào nhiều dự án quan trọng của PetroVietnam như dự án GPP Cà Mau, Nhà máy LHD Nghi Sơn, NMLD Vũng Rô.