Một số dịch vụ khác

  • Mua bán phương tiện vận tải.
  • Đại lý tàu biển.
  • Môi giới hàng hải.
  • Kiểm đếm hàng hóa.
  • Vệ sinh tàu biển.
  • Sửa chữa tàu biển tại cảng.
  • Giao nhận hàng hóa XNK.
  • Đào tạo nghề.