Đối tác - Khách hàng

Nhờ vào tính chuyên nghiệp, hiệu quả, an toàn và hướng tới khách hàng, Gas Shipping đã xây dựng được mối quan hệ hợp tác chặt chẽ với các đơn vị lớn không chỉ trong ngành dầu khí mà cả các đơn vị lớn trong cả nước, các công ty có tên tuổi của nước ngoài.