Ban giám đốc


Giám đốc 

Ông Đoàn Đức Trọng

Năm sinh

1986

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanhPhó Giám đốc

Ông Vũ Văn Đức

Năm sinh

1963

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Khai thác máy tàu biển - Kỹ sư quản trị doanh nghiệpPhó Giám đốc 

Ông Nguyễn Hải Long

Năm sinh

1982

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư - Thạc sĩ Điều khiển tàu biển, Kinh tế Vận tải biển


Phó Giám đốc 

Ông Hoàng Minh Tuân

Năm sinh

1980

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tếPhó Giám đốc 

Ông Nguyễn Văn Quang

Năm sinh

1980

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư khai thác máy tàu biển