Ban kiểm soát


Trưởng ban kiểm soát

Ông Nguyễn Thế Dân

Năm sinh

1966

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính Kế toán


Thành viên ban kiểm soát

Bà Hoàng Thị Hạnh

Năm sinh

1989

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Máy CNSH-CNTP
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Anh Thi

Năm sinh

1995

Trình độ chuyên môn

Cử nhân chuyên ngành Kế toán