Ban kiểm soát


Trưởng ban kiếm soát

Ông Nguyễn Thế Dân

Ngày sinh

1966

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính Kế toán
Thành viên Ban kiểm soát

Ông Nguyễn Bá Nghị

Ngày sinh

1979

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản lý kinh tế
Thành viên Ban kiểm soát

Bà Lê Thị Anh Thi

Ngày sinh

1995

Trình độ chuyên môn

Cử nhân chuyên ngành Kế toán