Tin tức

Cửu Long Gas tiếp nhận thành công chuyến hàng đầu tiên từ Kho nổi Viet Dragon 68 tại Khu neo Diêm Điền - Thái Bình

Cửu Long Gas tiếp nhận thành công chuyến hàng đầu tiên từ Kho nổi Viet Dragon 68 tại Khu neo Diêm Điền - Thái Bình

Ngày 14/7, với sự phối hợp và hỗ trợ của Công ty Kinh doanh Sản phẩm khí (KDK) và Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kĩ thuật Dầu khí PTSC, Công ty Gas Shipping được vinh dự vận chuyển chuyến hàng đầu tiên bằng tàu Cửu Long Gas bằng phương án Ship to Ship (STS) tàu Viet Dragon 68 nhận hàng, vận chuyển LPG từ Kho nổi với tải trọng 1.700 tấn cũng đã được dỡ hàng và cung cấp thành công cho khách hàng của PVGAS Trading tại khu vực Hải Phòng an toàn, thuận lợi.