Tàu Thăng Long Gas

 Ship No. / IMO No  712 / 9343704
 Flag / Call Sign  VIET NAM / XVDB7
 Class & Class No.  LR 9343704 - VR 064349
 DWT/GT/LW  4.002/3.434/2.091
 L x B x D x Draft (m)  95,3 x 16,5 x 7,25 (m)