Gas Shipping (GSP): Tăng vốn điều lệ để đẩy mạnh hoạt động đầu tư

(PetroTimes) - Để bổ sung vốn phục vụ cho kế hoạch sản xuất kinh doanh (SXKD) và đầu tư năm 2024 và những năm tiếp theo, Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping, mã GSP) đã nhất trí phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023, với tỷ lệ chia cổ tức bằng cổ phiếu là 10%/vốn điều lệ.

Theo đó, phương án chia cổ tức được thực hiện với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới); số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là 5.579.944 cổ phiếu; giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành là 55.799.440.000 đồng. Vốn điều lệ dự kiến của Gas Shipping sau khi phát hành sẽ tăng từ 558 tỷ đồng lên 614 tỷ đồng.
Đó là một trong những nội dung quan trọng được Đại hội đồng Cổ đông Gas Shipping thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024, diễn ra vào ngày 24/4 tại TP Hồ Chí Minh.

Toàn cảnh Đại hội.

Đội tàu của Gas Shipping hiện tại bao gồm 06 tàu chở LPG định áp có trọng tải từ 1.800 - 5.000 DWT và 02 tàu đầu/ hóa chất có trọng tải khoảng 20.000 DWT, tổng trọng tải đội tàu khoảng 58.000 DWT. Gas Shipping còn thuê định hạn thêm 03 tàu LPG định áp và nhiều tàu chạy spots để thực hiện vận chuyển các sản phẩm khí cho khách hàng trong và ngoài nước.

Năm vừa qua, Gas Shipping tiếp tục giữ vững vị thế chi phối ở thị trường nội địa, làm tốt vai trò đầu mối vận tải LPG cho PV GAS và phối hợp với đơn vị đầu mối vận chuyển cho Công ty Lọc hoá dầu Bình Sơn (BSR) an toàn, hiệu quả. Doanh nghiệp đồng thời tiếp tục thực hiện chuyển dịch thị trường khai thác theo hướng mở rộng hoạt động khai thác quốc tế. Hiện tại, 4/8 tàu của Gas Shipping hoạt động hoàn toàn ở thị trường quốc tế, 4 tàu vừa khai thác trong nước vừa kết hợp các chuyến quốc tế, qua đó nâng cao hiệu quả của đội tàu, tranh thủ cơ hội khai thác tàu ở thị trường quốc tế với giá cước tốt, mở rộng thị trường và phát triển năng lực khai thác. Công tác khai thác - thương mại cũng có những bước phát triển mới, mạng lưới khách hàng và khu vực hoạt động được mở rộng, thương hiệu Gas Shipping đã được nhiều Chủ hàng/ Bên thuê tàu/ Brokers biết đến và đánh giá cao.

Ông Đoàn Đức Trọng - Giám đốc Gas Shipping báo cáo trước cổ đông.

Tại Đại hội, ông Đoàn Đức Trọng - Giám đốc Công ty cho biết, tiếp nối thành công năm 2022, Gas Shipping đã đạt được những kết quả nổi bật trong năm 2023 như: tổng tài sản đạt 1.402 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 750 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.811 tỷ đồng, vượt 21% KH năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 105,8 tỷ đồng, vượt 11% KH năm (Lợi nhuận trước thuế trên đã bao gồm điều chỉnh khẩu hao tàu Thăng Long Gas và Tàu Đà Nẵng Gas từ 13 năm xuống 11 năm; nếu giữ nguyên mức khấu hao cũ lợi nhuận trước thuế sẽ là 117 tỷ đồng vượt 23% KH đề ra).
Năm 2023, Gas Shipping tiếp tục được Vietnam Report JSC đánh giá và trong “Top 10 Doanh nghiệp ngành vận tải năm 2023”, đồng thời ghi danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500), Top 500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (PROFIT500).
Trên cơ sở tính toán các yếu tố thuận lợi, khó khăn của nền kinh tế thế giới, cũng như sự thay đổi đã được dự báo của thị trường LPG nội địa, Ban lãnh đạo Gas Shipping đã đề ra một số nhiệm vụ kế hoạch trọng tâm cần thực hiện trong năm 2024. Quan trọng trong đó là kế hoạch triển khai đầu tư thêm 02 tàu vận chuyển LPG có sức đến 7.500 CBM và 02 xe bồn chở LPG nhằm tiếp tục phát triển mở rộng thị trường.
Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức với tỷ lệ 10%/ vốn điều lệ sẽ giúp Gas Shipping có nguồn để bổ sung vốn cho hoạt động SXKD cũng như hoạt động đầu tư trong năm 2024 và các năm tiếp theo; đồng thời sẽ đảm bảo, nâng cao quy mô và khả năng tài chính cho doanh nghiệp trong giai đoạn thị trường vận tải biển phát triển mạnh mẽ và ngày càng cạnh tranh khốc liệt.

Bà Vũ Thị Phương Nga - Chủ tịch HĐQT Gas Shipping báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị.

Bên cạnh đó, trong năm 2024, Gas Shipping sẽ tiếp tục duy trì cơ chế phối hợp và xây dựng kế hoạch khai thác nhằm giữ vững thị trường vận tải LPG nội địa; đẩy mạnh vận chuyển LPG xuất nhập khẩu và vận tải trên thị trường quốc tế; chú trọng thị trường vận tải dầu/ hóa chất với các khách hàng lớn; xây dựng các mối quan hệ liên kết với các Pools tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động khai thác tàu dầu/hóa chất/VLGC, từng bước xây dựng thương hiệu Gas Shipping trong lĩnh vực vận chuyển đầu/hóa chất. Doanh nghiệp cũng có kế hoạch tận dụng nguồn lực hiện có thực hiện thuê bareboat/TC 01 - 02 tàu LPG khoảng 5.000 CBM hoặc tàu dầu/ hóa chất khoảng 20.000 DWT khi có cơ hội. Ngoài ra, Gas Shipping cũng đang tiếp tục nghiên cứu đánh giá các loại hình vận tải khác mà doanh nghiệp có thế mạnh, có thể tham gia, liên kết hoặc hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước.
Trên cơ sở kết quả đạt được của năm 2023, sau khi phân tích các khó khăn, thuận lợi của thị trường trong nước và quốc tế, cũng như của Công ty; Gas Shipping đặt mục tiêu SXKD năm 2024 với Doanh thu 1.750 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 105 tỷ đồng; Lợi nhuận sau thuế 84 tỷ đồng.
Đại hội cũng đã dành thời gian thảo luận, trao đổi các vấn đề cổ đông quan tâm như: các yếu tố thuận lợi và rủi ro trong kế hoạch đầu tư, kế hoạch thanh lý tàu; các biện pháp tăng lợi nhuận ròng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt; đánh giá khó khăn, thuận lợi trong việc thuê bareboat; định hướng hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển LNG; khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế; giải pháp của doanh nghiệp trong việc đáp ứng các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trong hoạt động vận tải dầu/ hóa chất…

Các cổ đông đặt câu hỏi thảo luận.

Trả lời những câu hỏi của các cổ đông, lãnh đạo Gas Shipping cho biết, đối với các kế hoạch đầu tư, doanh nghiệp luôn thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm đầu tư hợp lý. Năm 2023 là thời điểm giá tàu tăng cao, lãi suất cũng ở mức cao nên kế hoạch đầu tư tàu dầu/ hóa chất chưa thực hiện được. Tuy nhiên trong năm 2024, để đảm bảo hiệu quả đầu tư, không chỉ cho các mục tiêu ngắn hạn mà còn cả các mục tiêu dài hạn thì việc đầu tư thêm 2 tàu LPG đã được ban lãnh đạo công ty đánh giá là phù hợp với nhu cầu của thị trường. Hiện nay, Gas Shipping có 4 tàu trên 20 tuổi, tuy nhiên, các tàu này vẫn đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và đang được khai thác tốt, các tàu này cũng hầu như đã khấu hao hết nên việc khai thác vẫn mang lại hiệu quả cao, tối ưu lợi nhuận. Do đó Gas Shipping chưa có kế hoạch thanh lý tàu. Tuy nhiên việc đầu tư mới 2 tàu LPG trong năm 2024 cũng nhằm dần thay thế và chuẩn bị cho các kế hoạch thanh lý tàu sau này, nhằm trẻ hóa đội tàu, giữ vững thị phần nội địa và phát triển thị phần quốc tế trong tương lai.

Lãnh đạo Gas Shipping trao đổi với cổ đông trong phần thảo luận

Việc thiết lập lộ trình đầu tư dài hạn với kế hoạch đầu tư các tàu mới và hiện đại, sử dụng nguồn nhiên liệu sạch và giảm mức tiêu thụ nhiên liệu cũng là một trong các giải pháp của doanh nghiệp trong việc bước đầu đáp ứng các tiêu chí ESG, nhằm gia tăng khả năng cạnh tranh, uy tín thương hiệu cả trong và ngoài nước.
Ban lãnh đạo Gas Shipping khẳng định, định hướng phát triển của doanh nghiệp là xây dựng giá cả cạnh tranh đi cùng với chất lượng dịch vụ cao, vừa đảm bảo hài lòng khách hàng xứng đáng với thương hiệu, vừa đảm bảo lợi nhuận tại cả thị trường nội địa và quốc tế. Gas Shipping đặt mục tiêu tốc độ tăng trưởng bình quân doanh thu/lợi nhuận đạt 15% trở lên. Phấn đấu đến năm 2028, tổng tài sản đạt trên 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt trên 150 tỷ đồng.

Sau khi thảo luận, các cổ đông đã bỏ phiếu thông qua tất cả các báo cáo, tờ trình được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao./.

Theo Petrotimes.