Hội đồng quản trị

 


Chủ tịch HĐQT

Ông Mai Thế Toàn

Năm sinh

1968

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Cơ khí, Kỹ sư khai thác máy tàu biển


Phó chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Trúc

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh


Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Duyên Hiếu

Năm sinh

1975

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp - Kỹ sư Địa chất Dầu khíThành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thế Anh

Năm sinh

1978

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư kinh tế vận tải biển
Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Phương Nga

Năm sinh

1976

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế đối ngoại