Hội đồng quản trị

 Chủ tịch HĐQT

Bà Nguyễn Linh Giang

Năm sinh

1978

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kế toán Kiểm toán, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanhPhó chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Trúc

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh


 


Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Đức Trọng

Năm sinh

1986

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Quản trị Kinh doanh, Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh


Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thế Anh

Năm sinh

1978

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư kinh tế vận tải biển

 

  Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Phương Nga

  Năm sinh

1976

  Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế đối ngoại