Hội đồng quản trị

   Chủ tịch HĐQT

Bà Vũ Thị Phương Nga

  Năm sinh

1976

  Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế đối ngoạiPhó chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Trúc

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanhThành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quang Điệp

Năm sinh

1975

Trình độ chuyên môn

Thạc Sỹ Kỹ thuật tham dò mỏ khoáng sản/Cử nhân Quản trị kinh doanh
Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Đức Trọng

Năm sinh

1986

Trình độ chuyên môn

Thạc Sỹ Quản Trị Kinh DoanhThành viên HĐQT độc lập

Ông Nguyễn Đình Tú

Năm sinh

1982

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính Ngân hàng/Luật Thương mại quốc tế