Hội đồng quản trị

   Chủ tịch HĐQT

Bà Vũ Thị Phương Nga

  Năm sinh

1976

  Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế đối ngoạiPhó chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Trúc

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanhThành viên HĐQT

Ông Đoàn Đức Trọng

Năm sinh

1986

Trình độ chuyên môn

Thạc Sỹ Quản Trị Kinh DoanhThành viên HĐQT

Ông Nguyễn Quang Điệp

Năm sinh

1975

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ Kỹ thuật thăm dò mỏ khoáng sản - Cử nhân Quản trị Kinh doanhThành viên HĐQT

Ông Lê Trúc Lâm

Năm sinh

1981

Trình độ chuyên môn

Thạc Sỹ Quản Trị Dự Án - Cử Nhân Kinh Tế