Gas Shipping tiếp tục vinh dự nhận giải TOP 500 lớn nhất Việt Nam năm 2023 và Top 10 doanh nghiệp uy tín ngành logistic.

Ngày 19/01/2024, Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) phối hợp cùng Báo VietNamNet chính thức tổ chức Lễ công bố Top 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam và Top 10 doanh nghiệp uy tín các ngành.

Đây là giải thưởng uy tín đối với doanh nghiệp hoạt động trong ngành Vận tải và cũng là lần thứ hai Công ty Gas Shipping vinh dự đạt giải thưởng này. Bảng xếp hạng VNR500 được đánh giá dựa trên phương pháp tính điểm trọng số với các trụ cột chính là doanh thu, tổng tài sản, tổng số lao động, tốc độ tăng trưởng, lợi nhuận, uy tín doanh nghiệp trên truyền thông… Trong khi đó, Top 10 Công ty uy tín các ngành được xây dựng dựa trên 3 tiêu chí chính: năng lực tài chính thể hiện trên báo cáo tài chính năm gần nhất, uy tín truyền thông được đánh giá bằng phương pháp Media Coding, kết quả khảo sát đối tượng nghiên cứu và các bên liên quan. Với phương pháp minh bạch, khoa học và uy tín, các nghiên cứu và đánh giá này sẽ là bệ phóng góp phần nâng cao vị thế và uy tín thương hiệu của doanh nghiệp Việt trên thị trường trong nước và quốc tế.

Những thành tích kể trên không chỉ khẳng định vị thế, uy tín của Gas Shipping mà còn là động lực để tập thể CBNV và thuyền viên công ty cố gắng hơn nữa hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh trong những năm tiếp theo.