Chương trình “Hội thảo thuyền viên và Đào tạo nội bộ lần 02 năm 2023" của Công ty Gas Shipping

Ngày 17/11/2023, tại Cần Thơ, Công ty Gas Shipping đã tổ chức chương trình “Hội thảo thuyền viên và Đào tạo nội bộ lần 02 năm 2023”.

Tiếp nối chương trình Hội thảo thuyền viên và Đào tạo nội bộ lần 01 năm 2023 diễn ra thành công tốt đẹp tại khu vực phía Bắc, nhằm tạo cơ hội thuận tiện trong công tác đào tạo và huấn luyện cho thuyền viên phía Nam, Gas Shipping đã tổ chức chương trình Hội thảo thuyền viên và Đào tạo nội bộ lần 02 năm 2023 tại Cần Thơ với sự tham dự của Ban Giám đốc Công ty, cùng các Ông/Bà Trưởng phó phòng chức năng, Thuyền viên Đội tàu và CBCNV các phòng liên quan.

Hiện nay Gas Shipping đã và đang tiếp tục mở rộng quy mô đội tàu, size tàu, khu vực hoạt động, do đó việc áp dụng và thay đổi lớn đối với SIRE, TMSA,… là điều cần thiết, đòi hỏi lực lượng thuyền viên cần nâng cao về khả năng chuyên môn lẫn các kỹ năng đáp ứng yêu cầu khai thác tàu.

Ông Đoàn Đức Trọng - Giám đốc Công ty phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty chỉ rõ tình hình SXKD của Công ty và kế hoạch đầu tư tàu mới trong năm 2024, trong bối cảnh Công ty mở rộng và phát triển đội tàu, Giám đốc Công ty đề nghị CBCNV cùng thuyền viên không ngừng nổ lực, trau dồi kiến thức, sẵn sàng học hỏi và đổi mới.

DPA Công ty - Ông Nguyễn Vũ Chiến

Các chủ đề, tham luận trình bày tại hội thảo đều thiết thực và nhận được sự hưởng ứng, quan tâm từ thuyền viên: Cập nhật thay đổi trong hệ thống quản lý an toàn; An toàn khi tàu cập và rời cầu PVGAS Thị Vải; Cập nhật và phổ biến Thông tư 20/2023 TT-BGTVT; Đàm thoại những vấn đề liên quan tranh chấp thương mại trong khai thác tàu hóa chất; Các biện pháp lưu ý và tư vấn của Bảo hiểm khi hải hành ở các khu vực rủi ro chiến tranh cao; Chia sẻ kinh nghiệm đi biển trên đội tàu Hóa chất châu Âu.

Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp sau một ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của thuyền viên và CBCNV Công ty Gas Shipping.