Gas Shipping tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (phối hợp với Công ty PVGAS Trading và Kho cảng Thăng Long)

Vào ngày 15/11/2023, Công ty Gas Shipping, công ty PVGas Trading và kho cảng Thăng Long đã tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ tại kho cảng Thăng Long với tính huống bục đường ống hàng và chữa cháy trên boong. 

Thông qua cuộc diễn tập, Cán bộ công nhân viên/thuyền viên Gas shipping và các đơn vị tham gia đều được nâng cao trình độ nghiệp vụ, rà soát các giải pháp thoát nạn, các phương pháp, biện pháp sơ cấp cứu ban đầu để chủ động PCCC – CNCH kịp thời, có hiệu quả, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản khi có sự cố cháy nổ xảy ra. 

Đặc biệt, cuộc diễn tập đã đạt được yêu cầu phối hợp đồng bộ giữa các đơn vị tham gia, tạo thành sức mạnh tổng hợp, cho hiệu quả an toàn cao nhất, nâng cao năng lực điều hành chỉ huy chữa cháy và cứu nạn - cứu hộ tại chỗ để xử lý tốt ngay từ ban đầu và giải quyết kịp thời các sự cố, góp phần bảo đảm an toàn cho thuyền viên, tàu cũng như khu vực liên quan.

Một số hình ảnh buổi diễn tập: