Ban kiểm soát

 


Trưởng Ban kiểm soát   

Ông Nguyễn Thế Dân

Ngày sinh

1966

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Kinh tế 


Thành viên Ban kiếm soát      

Bà Võ Thị Thanh Tùng

Ngày sinh

1981

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Kinh tế Tài chính - Ngân hàng

Cử nhân Kinh tế - Kế toánThành viên Ban kiểm soát   

Bà Nguyễn Thị Thu Sương

Ngày sinh

1973

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế