Hội đồng quản trị

 


Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tài Cương

Năm sinh

1959

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính Kế toán

 


 

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Duyên Hiếu

Năm sinh

1975

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp - Kỹ sư Địa chất Dầu khí

 Thành viên HĐQT

Ông Vũ Văn Đức

Năm sinh

1963

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Khai thác máy tàu biển - Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

 Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thế Anh

Năm sinh

1978

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư kinh tế vận tải biển

 Thành viên HĐQT

Ông Hồ Sĩ Thuận

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Thạc sỹ QTKD, Cử nhân QTKD Quốc tế