Hội đồng quản trị

 


Chủ tịch HĐQT

Ông Nguyễn Tài Cương

Năm sinh

1959

Trình độ chuyên môn

Cử nhân Tài chính Kế toán

 


 

Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Duyên Hiếu

Năm sinh

1975

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp - Kỹ sư Địa chất Dầu khí

 Thành viên HĐQT

Phạm Thị Trúc

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh

 Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thế Anh

Năm sinh

1978

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư kinh tế vận tải biển

 
Thành viên HĐQT

Bà Vũ Thị Phương Nga

Năm sinh

1976

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế đối ngoại