Ban giám đốc


Giám đốc 

Ông Nguyễn Duyên Hiếu

Năm sinh

1975

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị Doanh nghiệp - Kỹ sư Địa chất Dầu khí

 


Phó Giám đốc

Ông Vũ Văn Đức

Năm sinh

1963

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư Khai thác máy tàu biển - Kỹ sư quản trị doanh nghiệp

 


Phó Giám đốc 

Ông Nguyễn Cảnh Toàn

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế chuyên ngành marketing