Dịch vụ cho thuê tàu

Bên cạnh việc tự khai thác đội tàu hiện có, nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, Gas Shipping cung cấp các dịch vụ cho thuê định hạn để có nguồn doanh thu ổn định, phối hợp với cho thuê tàu chuyến để hạn chế tàu phải nằm chờ không được đưa vào khai thác.