Quý I/2021, Gas Shipping (GSP) ước lợi nhuận đạt 14 tỷ đồng, hoàn thành 104% kế hoạch quý

Công ty cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping, mã chứng khoán GSP – sàn HOSE) công bố ước tính kết quả kinh doanh quý I/2021. Theo đó, trong quý I/2021, Gas Shipping ước tính tổng doanh thu là 327,1 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 14 tỷ đồng, lần lượt bằng 105% và 104% so với kế hoạch quý. Luỹ kế trong 3 tháng đầu năm, doanh nghiệp hoàn thành được 27% kế hoạch lợi nhuận năm. Như vậy, so với cùng kỳ năm trước, ước tính lợi nhuận quý I/2021 tăng 6,1%.
Doanh nghiệp cho biết thêm, trong quý I/2021, đối với dịch vụ vận tải LPG đường biển, đội tàu Gas Shipping dự kiến vận chuyển được 254 chuyến hàng với tổng khối lượng vận chuyển khoảng 289.716 tấn LPG, bao gồm 208 chuyến cho khách hàng KDK, đạt khối lượng khoảng 202.050 tấn; 15 chuyến nội địa cho khách hàng BSR, khối lượng đạt 27.000 tấn; và 31 chuyến vận chuyển quốc tế cho các khách hàng khác.
Đối với dịch vụ vận tải LPG đường bộ bằng xe, tiếp tục duy trì hợp đồng cho thuê TC2 xe bồn của công ty, tiếp tục phát triển công tác thị trường cho các hợp đồng từ Dung Quất đi các khu vực miền Trung, dự kiến đến cuối năm.
Bước sang quý II/2021, doanh nghiệp ước tính tổng doanh thu đạt 307,36 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 13,29 tỷ đồng. Như vậy, ước tính lợi nhuận quý II/2021 bằng 87,6% so với cùng kỳ.
Trước đó, doanh nghiệp công bố kế hoạch kinh doanh năm 2021 với doanh thu là 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 52 tỷ đồng. Ước tính, lợi nhuận trong năm 2021 bằng 87% so với thực hiện trong năm 2020.
Trong năm tài chính, doanh nghiệp đặt kế hoạch giữ vững thị trường vận tải LPG nội địa bằng cách sắp xếp, bố trí tàu và phương tiện vận tải khác tối ưu; đẩy mạnh vận chuyển LPG xuất nhập khẩu cho PVGas Trading đi các nước trong khu vực và vận tải trên thị trường quốc tế; tiếp tục duy trì đưa các tàu tham gia vận chuyển trên thị trường quốc tế, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và Bắc Á nhằm mục tiêu mở rộng thị trường.
Kết thúc năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu là 1.547,2 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 60 tỷ đồng, lần lượt tăng 11,2% và 14,5% so với năm trước.
Đóng cửa phiên giao dịch ngày 16/4, cổ phiếu GSP giảm nhẹ 100 đồng về 13.100 đồng/cổ phiếu.

Vũ Duy Bắc (tinnhanhchungkhoan.vn)