Gas Shipping (GSP): Nửa đầu năm thực hiện được 58% chỉ tiêu LNST với 30 tỷ đồng

Về dịch vụ vận tải LPG đường bộ bằng xe bồn, trong kỳ Gas Shipping (GSP) tiếp tục duy trì Hợp đồng cho thuê TC 2 xe bồn của Công ty, đồng thời phát triển công tác thị trường cho các hợp đồng từ Dung Quất đi các khu vực miền Trung, dự kiến đến cuối năm sẽ đạt 700-1.000 MT/tháng.

 

CTCP Vận tải sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping, GSP) vừa công bố BCTC quý 2/2021 với doanh thu 425 tỷ đồng, tăng 14,5% so với cùng kỳ. Khấu trừ chi phí, Công ty lãi gộp gần 30 tỷ, tăng so với với mức 24,5 tỷ thu về trong quý 2/2020. Trong kỳ, chi phí lãi vay được tiết giảm đáng kể. Khấu trừ các chi phí, GSP đạt lợi nhuận sau thuế hơn 15 tỷ đồng, đi ngang so với cùng kỳ.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, Công ty đạt 888 tỷ doanh thu, tăng 30% và LNST thu về hơn 30 tỷ đồng, tăng 7% so với nửa đầu năm ngoái. So với kế hoạch 1.300 tỷ doanh thu và 52 tỷ lãi sau thuế, nửa đầu năm GSP đã lần lượt thực hiện được 68% chỉ tiêu doanh thu và 58% chỉ tiêu lợi nhuận.

Được biết, 6 tháng đầu năm 2021, đội tàu GSP vận chuyển được 522 chuyến hàng với tổng khối lượng vận chuyển khoảng 588.339 tấn LPG, trong đó:

+ Khách hàng KDK: 435 chuyến (416 chuyến nội địa, 19 chuyến quốc tế) đạt khối lượng khoảng 420.853 tấn;

+ Khách hàng BSR: 28 chuyến nội địa đạt khối lượng 50.400 tấn;

+ Khách hàng khác: 59 chuyến quốc tế đạt khối lượng 117.086 tấn.

Mặt khác, tháng 3/2021, Công ty cũng làm đầu mối thực hiện 1 chuyến tàu lạnh VLGC để vận chuyển hàng nhập khẩu LPG từ Trung Đông về Vũng Tàu cho PV Gas Trading.

Về dịch vụ vận tải LPG đường bộ bằng xe bồn, trong kỳ GSP tiếp tục duy trì Hợp đồng cho thuê TC 2 xe bồn của Công ty, đồng thời phát triển công tác thị trường cho các hợp đồng từ Dung Quất đi các khu vực miền Trung, dự kiến đến cuối năm sẽ đạt 700-1.000 MT/tháng.

Gas Shipping (GSP): Nửa đầu năm thực hiện được 58% chỉ tiêu LNST với 30 tỷ đồng - Ảnh 1.

Đặt kế hoạch cho nửa cuối năm, GSP mục tiêu duy trì/gia hạn các Hợp đồng hiện hữu với các Bên thuê tàu; song song tìm kiếm các hợp đồng TC/COA/Spot với khách hàng quốc tế cho tàu 3.500 CBM hiện có (tàu Sài Gòn Gas/Cửu Long Gas/tàu thuê ngoài) nhằm nâng cao hiệu quả khai thác, phân phối nguồn lực hợp lý, tăng nguồn thu USD và đảm bảo doanh thu ổn định.

Đáng chú ý, HĐQT Công ty cũng sẽ triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ để triển khai kế hoạch đầu tư tàu dầu/hóa chất có trọng tải 20.000 DWT.

Theo cafef.vn