Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Trong những ngày vừa qua, cơn lũ lịch sử chưa từng có trong vòng 100 năm trở lại đây đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị. 

Hưởng ứng lời kêu gọi của Công đoàn TCT, sáng ngày 21/10/2016, Công đoàn Gas Shipping đã vận động tập thể thuyền viên các tàu cũng như các Công đoàn viên Công ty tham gia ủng hộ với tổng số tiền gần 40 triệu đồng, đóng góp một phần nhỏ và cũng là thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự đồng cảm sẻ chia tự nguyện hỗ trợ đồng bào bị lũ lụt trong lúc hoạn nạn của CBNV Gas Shipping.