Lễ công bố quyết định kiện toàn Ủy viên BCH Công đoàn và Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc Tế

Chiều ngày 03/10, tại phòng họp Công ty Gas Shipping đã diễn ra buổi lễ Công bố quyết định kiện toàn Ủy viên BCH và Chủ tịch Công đoàn Gas Shipping.

Tham dự buổi lễ, có sự tham dự của Ông Nguyễn Quốc Thịnh – Chủ tịch công đoàn Tổng Công ty Cổ phần Vận tải Dầu khí (Pvtrans) cùng với Ban lãnh đạo và CBNV Công ty Gas Shipping.

Thay mặt Công đoàn Tổng Công ty, Ông Nguyễn Quốc Thịnh đọc quyết định kiện toàn, bổ sung hai Ủy viên BCH và Chủ tịch Công đoàn Gas Shipping. Theo đó, bầu bổ sung ông Trần Trung – Phó chủ tịch Công đoàn/Trưởng phòng Tổ chức Hành chính Công ty nhận chức Chủ tịch công đoàn và 02 ủy viên BCH Công đoàn là Ông Nguyễn Huy Thắng - Phó phòng An toàn Pháp chế và Bà Nguyễn Hồ Thủy - Chuyên viên phòng Tài chính kế toán.