Hành trình vượt biển khơi - Da Nang Gas

Trong năm qua hầu như các tàu của Cty đã tham gia tốt các đợt Vetting Sire lớn như  PVMR SIRE, TOTAL SIRE , PETRONAS SIRE,.....Đó là thành quả của sự nổ lực của từng cá nhân, tập thể thuyền viên tàu và cùng với sự hổ trợ, đồng hành sát sao của các phòng ban công ty. Để mở rộng thị trường cũng như tăng cường năng lực vận chuyển của công ty, ...

Thông qua sự chỉ đạo của lãnh đạo Công ty đã quyết định tăng cường đội tàu bằng việc mua thêm tàu mới: Tàu Da Nang Gas. Những khó khăn và thách thức được đặt ra lúc này đối với toàn thể công ty cũng như tập thể  thuyền viên nhận tàu:

- Tiến độ thời gian rất gấp việc chuyển giao chỉ có 6-10 ngày, toàn bộ thuyền viên cũng như khối văn phòng phải nỗ lực hết mình để phục vụ việc đăng kiểm, đánh giá an toàn, an ninh, mlc của cả hai cơ quan VR và LOY hoàn thành chuyển giao tàu, đổi cờ đổi cảng đăng ký và được cấp phép hành trình. Việc nhận tàu tại một quốc gia có ngành hàng hải phát triển nhất châu âu với nhiều thủ tục, thông lệ cũng như các quy định về an toàn khắt khe bậc nhất trên thế giới .

- Tuyến hành trình trên 10 ngàn hải lý qua rất nhiều eo biển khu vực với diễn biến thời tiết bất thường và khắc nghiệt đòi hỏi sự hiểu biết, trình độ chuyên môn cũng như kinh nghiệm hàng hải của sỹ quan thuyền viên tàu. Như Biển Bắc, Địa trung hải, Ấn độ dương, eo biển măng sơ m, kênh đào suez. Đặc biệt là những khu vực bất ổn về an ninh với nạn cướp biển hoành hành nhiều năm như biển đỏ, vịnh aden, eo malacca. 


Vượt lên trên các vấn đề đó, với sự quyết tâm của ban lãnh đạo công ty, sự lỗ lực của các cá nhân tập thể và sự kết nối hỗ trợ phối hợp đồng hành giữa tàu và các phòng ban, chúng ta đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đã được đặt ra, với nhiều cột mốc đáng nhớ và đáng tự hào đối với công ty cũng như toàn bộ thuyền viên tàu. Tính tới thời điểm hiện tại, tàu Da Nang Gas là tàu vận chuyển LPG treo cờ Viet Nam lớn nhất; lần đầu tiên toàn bộ thuyền viên nhận tàu và hoàn thành việc chuyển giao cờ tại Châu Âu trong thời gian nhanh nhất.

- Lần đầu tiên một tàu treo cờ viet nam với toàn bộ thuyền viên việt nam nhận hàng tại Lavera pháp

   

- Tuyến hành trình dài nhất, qua nhiều biển, eo biển và vịnh nhất mà thuyền viền cty trải qua, đặc biệt lần đầu tiên qua kênh đào suez và tham gia kết nối an toàn an ninh với các cơ quan hải quân, tổ chức quân sự sừng châu phi va arm guard để đưa tàu qua hành lang IRTC an toàn nhất.