Gas Shipping tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 & hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH Quý 1/2023.

  Ngày 18/4/2023, tại khách sạn Sofitel - Số 17 Lê Duẩn, Quận 1, TP.HCM, Công ty Cổ phần Vận tải Sản

phẩm khí Quốc tê (mã chứng khoán: GSP) đã tổ chức Đại hội đồng Cổ đông  (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023.

Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) được tổ chức theo hình thức trực tiếp, với số lượng cổ đông tham dự chiếm 68,3% đại diện cho hơn 38 triệu cổ phần của Công ty.

Tại Đại hội, toàn thể cổ đông đã thảo luận và thống nhất các nội dung do Đoàn Chủ tịch trình. Cổ đông Gas Shipping đã đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022, mặc dù tình hình kinh tế Việt Nam và thế giới gặp rất nhiều khó khăn nhưng Gas Shipping đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên phê duyệt. Cụ thể, lần đầu tiên kể từ 15 năm thành lập tổng tài sản Gas Shipping đã đạt mốc gần 1.500 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 730 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.875 tỷ đồng - vượt 133% KH; Lợi nhuận trước thuế lần đầu vượt mức 3 con số cán mức gần 102 tỷ đồng - vượt 121% kế hoạch.

Để đảm bảo hài hòa quyền lợi cho cổ đông, Đại hội đã thống nhất mức chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Đồng thời cũng phê duyệt việc trích lập Quỹ Đầu tư Phát triển với số tiền 73 tỷ đồng, để chuẩn bị đủ nguồn vốn đối ứng đầu tư thêm 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải 20.000 DWT trong năm 2023 có giá trị khoảng 20 triệu USD.

Với việc bầu bổ sung/thay thế thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, Công ty đã đáp ứng đầy đủ các yêu cầu về quản trị theo quy định đối với công ty đại chúng quy mô lớn.

Năm 2023 được dự báo là một năm rất khó khăn với nền kinh tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung. Ngay từ đầu năm Chính phủ đã quyết liệt tung ra các giải pháp để hỗ trợ phục hồi sự phát triển của nền kinh tế trong nước. Các chính sách nhằm tăng cường giải ngân đầu tư công, hạ nhiệt lãi suất, giãn nộp thuế, giảm thuế suất thuế giá trị gia tăng… đã phần nào phát huy tác dụng. Trước tình hình đó, Đại hội đồng Cổ đông Gas Shipping đã mạnh dạn phê duyệt kế hoạch SXKD năm 2023 với chỉ tiêu: Doanh thu 1.500 tỷ đồng; Lợi nhuận trước thuế 95 tỷ đồng; Nộp ngân sách nhà nước 22 tỷ đồng; Đầu tư 01 tàu dầu/hóa chất trọng tải khoảng 20.000 DWT.

Với kết quả sản xuất kinh doanh Quý 1/2023 của Công ty rất khả quan: Doanh thu đạt 487 tỷ đồng, bằng 111% so với cùng kỳ và bằng 32% kế hoạch năm 2023; Lợi nhuận trước thuế đạt 26,15 tỷ đồng, bằng 128% so với cùng kỳ và bằng 28% kế hoạch năm 2023. Gas Shipping tự tin sẽ hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 đã được Đại hội đồng Cổ đông Công ty giao.

 

Đứng trước những thời cơ và biến động của thị trường, cùng những mục tiêu thách thức trong năm 2023, Ban Lãnh đạo cùng tập thể CBNV Gas Shipping không ngừng nỗ lực hết mình; Sẵn sàng với những chiến lược hoạt động phù hợp, sáng tạo, coi trọng quyền lợi của cổ đông và nhà đầu tư; Xây dựng văn hóa kinh doanh bền vững, minh bạch, tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp theo đúng các quy định.