GAS SHIPPING TỔ CHỨC HỘI THẢO THUYỀN VIÊN VÀ ĐÀO TẠO NỘI BỘ NĂM 2023

Công tác huấn luyện, đào tạo nâng cao chất lượng thuyền viên đồng thời tạo cơ hội gặp gỡ giao lưu giữa thuyền viên đội tàu và CBCNV văn phòng là hoạt động định kỳ của Công ty Cổ phẩn Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping).

Ngày 21/04/2023, tại Hải Phòng, Công ty Gas Shipping đã tổ chức chương trình “Hội thảo Thuyền viên và Đào tạo nội bộ năm 2023” nhằm đánh giá chất lượng thuyền viên đội tàu trong những năm vừa qua và nâng cao trách nhiệm của mỗi thuyền viên, xây dựng lộ trình tự đào tạo nâng cao khả năng chuyên môn, kỹ năng làm việc để đáp ứng mục tiêu phát triển đội tàu của Công ty trong thời gian tới.

Hội thảo có sự tham dự của Ban Giám đốc Công ty, cùng các Ông/Bà Trưởng phó phòng chức năng, Thuyền viên Đội tàu và CBCNV các phòng liên quan.

Ông Đoàn Đức Trọng - Giám đốc Công ty

  Phát biểu khai mạc, ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty đề nghị thuyền viên nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công việc, sẵn sàng học hỏi và đổi mới. Giám đốc Công ty cũng nhấn mạnh mục tiêu sắp tới về công tác tuyển dụng bổ sung, huấn luyện, đào tạo, đánh giá và sàng lọc đối với đội ngũ thuyền viên đội tàu; qua đó thuyền viên cần phải nhận thức được những ưu điểm và hạn chế của mình để từ đó nâng cao khả năng chuyên môn đáp ứng yêu cầu khai thác khi Công ty mở rộng và phát triển đội tàu.

Ông Phan Minh Dũng - Trưởng phòng Kỹ thuật Vật tư Công ty

  Xuyên suốt chương trình Hội thảo là các chủ đề mang tính thực tế do các phòng chức năng đưa ra trên tinh thần thảo luận và trao đổi thẳng thắn. Một số chủ đề nổi bật nhận được nhiều sự quan tâm và hưởng ứng của thuyền viên như: Phụ cấp công tác sửa chữa, bảo dưỡng, máy móc và thiết bị đội tàu; Các lỗi vetting thường gặp; Đa dạng đội tàu - định hướng cơ hội phát triển nghề nghiệp của thuyền viên Công ty; Công tác phối hợp giữa tàu và văn phòng trong hoạt động khai thác,… 

Chia sẻ của Thuyền trưởng Nguyễn Cao Chí về kinh nghiệm vetting tàu.

Chia sẻ của Thuyền trưởng Nguyễn Viết Đoàn về những thuận lợi và hạn chế công tác phối hợp giữa tàu và văn phòng.

  Thông qua các phân tích, trao đổi, tranh luận và rút kinh nghiệm của các thành viên tham gia Hội thảo, đồng thời đề ra những giải pháp, biện pháp cụ thể phát huy những ưu điểm, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm nâng cao năng lực khả năng chuyên môn của thuyền viên, đáp ứng công việc và thực hiện vận hành, khai thác an toàn hiệu quả đội tàu. 

Hội thảo đưa ra kết luận, cho thấy tầm quan trọng trong công tác phối hợp giữa tàu và Công ty trong quá trình làm việc, nhấn mạnh kế hoạch đào tạo tuyển dụng lực lượng thuyền viên để sẵn sàng đáp ứng kế hoạch khai thác, đầu tư tàu; đồng thời thuyền viên Công ty cần nghiêm túc tự nâng cao khả năng chuyên môn để hòa nhập với xu thế thuyền viên đa quốc gia và đa dạng hóa đội tàu. 

Hội thảo kết thúc lúc 17h00 cùng ngày

  Hội thảo đã diễn ra thành công tốt đẹp sau một ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm của thuyền viên và CBCNV Công ty Gas Shipping.