Đại hội đồng Cổ đông thường niên Gasshipping năm 2018

Sáng ngày 05/04/2018, tại TP.HCM, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GASSHIPPING) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của đại diện 77.32% tổng số phần có quyền dự họp dưới sự điều khiển của chủ tịch Đoàn gồm ông Nguyễn Tài Cương - Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty, ông Nguyễn Thế Dân – Trưởng ban Kiểm soát. Ngoài ra, còn có khách mời là thành viên Ban Giám đốc Công ty, Trưởng/phó phòng chức năng và đại diện các cơ quan báo đài.

Đại hội đồng Cổ đông đã thảo luận và thông qua các nội dung quan trọng như: Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Báo cáo tình hình hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị; Bầu HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Năm 2017 Gasshipping đã đạt được doanh thu 1,308.5 tỷ tương đương với 105% so với kế hoạch đặt ra.

Với việc đảm bảo là đầu mối vận tải khí LPG bằng đường biển ở thị trường trong nước và cả quốc tế, vận tải khí LPG bằng xe bồn và mở rộng sang vận tải nội thủy cho nhà máy GPP Cà Mau ( ước đạt 8,000 - 11,500 tấn LPG / tháng bao gồm cả vận tải bằng xe bồn) thì năm 2017 là năm thành công với Gasshipping.

Kế hoạch năm 2018 Gasshipping sẽ tiếp tục đầu tư tàu vận tải LPG có sức chở 3.500-4.000 cbm (chuyển tiếp năm 2017 sang) với số vốn đầu tư 234,95 tỷ đồng. Đầu tư tàu vận tải khí hóa lỏng LPG sức chở đến 7.500 CBM với dự kiến số vốn 299,00 tỷ đồng, hứa hẹn sẽ là một năm hết sức nhộn nhịp với Gasshipping.

Năm qua, Gasshipping cũng đánh dấu 10 năm hình thành và phát triển, công tác quản lý quản trị đã được hoàn chỉnh toàn diện theo thời gian và ngày càng được HĐQT nghiên cứu phát triển hơn nữa. Nhờ đó, công tác quản lý của Gasshipping đã có nhiều chuyển biến, góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 của Gasshipping đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc đề ra Nghị quyết thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vấn đề phát triển ổn định và bền vững, về quyết tâm nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty; tạo niềm tin vững chắc cho CBNV, tạo khí thế quyết liệt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, góp phần vào sự phát triển vững chắc của ngành Vận tải dầu khí.