ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024 CÔNG TY GAS SHIPPING

Ngày 24/04/2024, tại khách sạn Sofitel Sài Gòn, số 17 Lê Duẩn, P. Bến Nghé, Quận 1, TP Hồ Chí Minh, Công ty Gas Shipping (Mã cổ phiếu: GSP) đã tổ chức thành công Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2024. 

Toàn cảnh Đại hội

Đại hội rất vinh dự được đón tiếp các quý vị cổ đông của Công ty đại diện cho quyền sở hữu của 38.557.921 cổ phần, bằng 69,10% và các vị khách quý, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán, ngân hàng và các cơ quan báo chí.
Tham dự, chủ trì Đại hội về phía Lãnh đạo Công ty có Bà Vũ Thị Phương Nga – Chủ tịch HĐQT và Ông Đoàn Đức Trọng – Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty cùng các ông bà đại diện cho HĐQT, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và Trưởng các phòng chức năng Công ty. 
Trong chương trình nghị sự, Đại hội đã thống nhất thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2023, với tỷ lệ 10%/vốn điều lệ công ty để tăng vốn nhằm bổ sung nguồn vốn cho sản xuất kinh doanh và đầu tư trẻ hóa đội tàu LPG của Công ty.

Phương án chia cổ tức để tăng vốn điều lệ Công ty.

Theo đó, phương án chia cổ tức được thực hiện với tỷ lệ 10:1 (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới); số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức là 5.579.944 cổ phiếu; giá trị vốn cổ phiếu dự kiến phát hành là 55.799.440.000 đồng. Vốn điều lệ dự kiến của Gas Shipping sau khi phát hành sẽ tăng từ 558 tỷ đồng lên 614 tỷ đồng.
Ngoài ra, Đại hội đã biểu quyết thông qua các tờ trình, cụ thể:

  1. Tờ trình về phê duyệt Kết quả hoạt động SXKD và Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  2. Tờ trình về Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.
  3. Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023.
  4. Tờ trình về Thù lao, tiền lương, tiền thưởng của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 và Kế hoạch năm 2024.
  5. Tờ trình về việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2023.
  6. Tờ trình về Lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

Các Cổ đông đặt câu hỏi tại phần tham luận của Đại hội.

Đại hội cũng đã dành nhiều thời gian thảo luận, trao đổi các vấn đề cổ đông quan tâm như: đánh giá các yếu tố thuận lợi/rủi ro trong kế hoạch đầu tư, thuê bareboat, thanh lý tàu; các biện pháp tăng lợi nhuận ròng trong bối cảnh thị trường cạnh tranh khốc liệt; định hướng hoạt động trong lĩnh vực vận chuyển LNG; khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế; giải pháp thích ứng của doanh nghiệp về các tiêu chí ESG (môi trường, xã hội và quản trị) trong hoạt động vận tải dầu/ hóa chất…

Bà Vũ Thị Phương Nga – Chủ tịch HĐQT Công ty trả lời câu hỏi của Cổ đông

Trả lời những câu hỏi của các cổ đông, Chủ tịch HĐQT – Bà Vũ Thị Phương Nga cho biết, đối với các kế hoạch đầu tư, Lãnh đạo công ty luôn thường xuyên theo dõi diễn biến thị trường để lựa chọn thời điểm đầu tư hợp lý. Năm 2023 là thời điểm giá tàu tăng cao, lãi suất cũng ở mức cao nên kế hoạch đầu tư tàu dầu/ hóa chất chưa thuận lợi nên Công ty chưa quyết định đầu tư. Tuy nhiên trong bối cảnh hiện tại, để đảm bảo hiệu quả đầu tư vừa đáp ứng các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn, Lãnh đạo Công ty quyết định chuyển đầu tư thêm 2 tàu LPG là phù hợp với nhu cầu của thị trường. Hiện nay, Gas Shipping có 04 tàu trên 20 tuổi, với điều kiện kỹ thuật của tàu đang đáp ứng tốt, hiệu quả trong khai thác, khấu hao hết nên tối ưu lợi nhuận cho Công ty. Do đó Gas Shipping chưa có kế hoạch thanh lý tàu. Cùng với đó, công ty đầu tư mới 2 tàu LPG trong năm 2024 cũng nhằm dần thay thế và chuẩn bị cho các kế hoạch thanh lý tàu sau này, nhằm trẻ hóa đội tàu, giữ vững thị phần nội địa và phát triển thị phần quốc tế trong tương lai.

Ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty báo cáo tại Đại hội

Tại Đại hội, Ông Đoàn Đức Trọng - Giám đốc Công ty điểm qua tình hình SXKĐ năm 2023 của Gas Shipping đã đạt được với những kết quả nổi bật như sau: tổng tài sản đạt 1.402 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu trên 750 tỷ đồng; Doanh thu đạt 1.811 tỷ đồng, vượt 21% KH năm; Lợi nhuận trước thuế đạt 105,8 tỷ đồng, vượt 11% KH năm (Lợi nhuận trước thuế trên đã bao gồm điều chỉnh khẩu hao tàu Thăng Long Gas và Tàu Đà Nẵng Gas từ 13 năm xuống 11 năm; nếu giữ nguyên mức khấu hao cũ lợi nhuận trước thuế sẽ là 117 tỷ đồng vượt 23% KH đề ra). Định hướng kế hoạch năm 2024, Giám đốc đánh giá những khó khăn thách thức của thị trường vận tải trong nước/quốc tế và những cơ hội, lợi thế của Gas Shipping đối với lĩnh vực vận tải LPG, Hóa chất trong tình hình hiện nay, với chỉ tiêu đặt ra cho năm 2024 gồm Doanh thu đạt 1.750 tỷ đồng; lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước 24 tỷ đồng và đảm bảo các quyền lợi của cổ đông; việc làm, thu nhập cho người lao động của Công ty.


Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Gas Shipping đã thành công tốt đẹp,  một lần nữa, Lãnh đạo Công ty xin ghi nhận và lãnh hội các ý kiến đóng góp của quý cổ đông, quý đại biểu tham dự đại hội. Kính chúc quý cổ đông, khách hàng, đối tác, các quỹ đầu tư, cơ quan báo chí và Tập thể người lao động Công ty luôn luôn thịnh vượng và đồng hành cùng sự phát triển của Công ty Gas Shipping.