Đại hội Cổ đông năm 2021

Sáng ngày 08/04/2021, tại Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GASSHIPPING) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của đại diện 80.33% tổng số cổ phần có quyền dự họp dưới sự điều khiển của chủ tịch Đoàn gồm ông Mai Thế Toàn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTRANS/Chủ tịch HĐQT Công ty Gas Shiping, Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTRANS/Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty Gas Shipping. Ngoài ra, còn có khách mời là thành viên Ban Giám đốc Công ty, Trưởng/phó phòng chức năng và đại diện đơn vị kiểm toán Deloite, đại diện Ngân hàng Shinhan Bank, PVcomBank, Agribank, các quỹ đầu tư, các công ty chứng khoán,  các phóng viên báo đài, các quỹ đầu tư, các Công ty chứng khoán…

Báo cáo tại Đại hội, ông Đoàn Đức Trọng - Phó Giám đốc Gas Shipping cho biết, năm 2020 với tác động kép từ dịch bệnh Covid-19 cùng giá dầu giảm sâu đã trở thành một năm hết sức khó khăn với nền kinh tế thế giới nói chung và ngành vận tải biển nói riêng. Tuy nhiên với sự quyết tâm, đồng lòng của Ban Lãnh đạo và toàn thể CBCNV, Gas Shipping đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu SXKD được giao: Tổng doanh thu đạt 1.568 tỷ đồng, đạt 125% kế hoạch, trong đó cơ cấu doanh thu thương mại chỉ còn chiếm khoảng 30%; Lợi nhuận trước thuế 75 tỷ đồng, đạt 114% kế hoạch. Ngoài ra, Gas Shipping đạt thêm một cột mốc mới nữa về số lượng chuyến tàu và khối lượng vận chuyển với 1.010 chuyến hàng được vận chuyển an toàn, tổng khối lượng vận chuyến 1.200.000 tấn LPG. Gas Shipping cũng tiếp tục giữ vững vị thế chi phối ở thị trường nội địa, đồng thời đẩy mạnh phát triển ra thị trường nước ngoài với số chuyến quốc tế tăng 3 lần (171 chuyến) so với năm 2019, gần đạt đến cơ cấu 50/50 giữa thị trường quốc tế và nội địa. Một thành tích nổi bật khác là trong bối cảnh khó khăn của đại dịch, thu nhập người lao động Gas Shipping bình quân vẫn đạt trên 24 triệu đồng/người/tháng, góp phần tạo điều kiện cho người lao động yên tâm gắn bó với Công ty. Gas Shipping cũng tiếp tục được Tổ chức uy tín Vietnam Report đánh giá và xếp hạng 4 trong “Top 10 Công ty uy tín ngành Logistics năm 2020”, đồng thời ghi danh trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam (VNR500).

Sau phần báo cáo của Phó Giám đốc Công ty, bà Phạm Thị Trúc - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị đã báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động quản trị của Công ty trong năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021. Với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, hợp tác thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty, HĐQT Gas Shipping đã triển khai các giải pháp quyết liệt trong công tác quản trị, điều hành, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện các nghị quyết ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT… Kết quả năm 2020, Gas Shipping đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch cơ bản được ĐHĐCĐ giao.

Các nội dung trình Đại hội đã được Đoàn Chủ tịch báo cáo, phân tích và trình các cổ đông thảo luận, biểu quyết thông qua. Các vấn đề được cổ đông quan tâm như phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ, lượng cổ phiếu dự kiến phát hành… đã được lãnh đạo Gas Shipping giải đáp cụ thể, rõ ràng và nhận được sự hài lòng của Cổ Đông.

 

Các nội dung quan trọng được biểu quyết thông qua gồm: Báo cáo hoạt động SXKD năm 2020 và kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; Kế hoạch SXKD năm 2021; Báo cáo các hoạt động của Ban Kiểm soát; Lựa chọn công ty kiểm toán;… Đặc biệt trong đó có Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 360 tỷ đồng lên 560 tỷ đồng trong năm 2021. Việc tăng vốn sẽ giúp Gas Shipping có nguồn vốn để đầu tư trong năm 2021 và những năm tiếp theo, đảm bảo nâng cao quy mô và khả năng tài chính cho công ty, phù hợp với tình hình hoạt động SXKD, kế hoạch, định hướng phát triển của Gas Shipping đã được ĐHĐCĐ phê duyệt. ĐHĐCĐ Gas Shipping cũng đã thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2020, chi 54 tỷ đồng trả cổ tức bằng tiền mặt, tương ứng 15% vốn điều lệ.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Gasshipping đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc đề ra Nghị quyết thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vấn đề phát triển ổn định và bền vững, về quyết tâm nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty; tạo niềm tin vững chắc cho CBNV, tạo khí thế quyết liệt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, góp phần vào sự phát triển vững chắc của ngành Vận tải dầu khí.