Đại hội Cổ đông năm 2020

Sáng ngày 19/06/2020, tại Khách sạn Sofitel Plaza Sài Gòn, Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (GASSHIPPING) đã tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

Đến dự Đại hội có sự tham gia của đại diện 73.54% tổng số cổ phần có quyền dự họp dưới sự điều khiển của chủ tịch Đoàn gồm ông Mai Thế Toàn - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTRANS/Chủ tịch HĐQT Công ty, Ông Nguyễn Duyên Hiếu – Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty PVTRANS/Thành viên HĐQT/Giám đốc Công ty. Ngoài ra, còn có khách mời là thành viên Ban Giám đốc Công ty, Trưởng/phó phòng chức năng và đại diện đơn vị kiểm toán Deloite, các phóng viên báo đài, các quỹ đầu tư, các Công ty chứng khoán.

Báo cáo tại Đại hội, ông Đoàn Đức Trọng - Phó Giám đốc Công ty cho biết, năm 2019 Công ty đã hoàn thành và vượt mức các kế hoạch đã đặt ra. Tổng doanh thu năm 2019 đạt 1.406,7 tỷ đồng vượt 117% so với kế hoạch năm 2019, lợi nhuận trước thuế đạt 65,7 tỷ đồng, đạt 101% so với kế hoạch. Công ty đã vận chuyển an toàn, kịp thời cho khách hàng trong nước và quốc tế hơn 1000 chuyến hàng với khối lượng đạt hơn 1 triệu tấn LPG.

Sau phần báo cáo của Giám đốc Công ty, bà Phạm Thị Trúc - Phó chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng Quản trị đã báo cáo trước đại hội kết quả hoạt động quản trị của Công ty trong năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020. Trong năm 2019, HĐQT đã thực hiện đầy đủ chức năng  giám sát trong việc quản lý, điều hành, phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc tìm kiếm những giải pháp để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh với tinh thần trách nhiệm cao, đoàn kết, trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của cổ đông và Công ty.

Sau khi nghe các báo cáo, tờ trình, các cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung được trình tại Đại hội với tỷ lệ nhất trí cao.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Gasshipping đã diễn ra thành công tốt đẹp với việc đề ra Nghị quyết thể hiện sự nhận thức sâu sắc về vấn đề phát triển ổn định và bền vững, về quyết tâm nỗ lực, tinh thần đoàn kết, thống nhất, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của tập thể Ban Lãnh đạo và CBNV Công ty; tạo niềm tin vững chắc cho CBNV, tạo khí thế quyết liệt thi đua hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, nhằm đem lại lợi ích cao nhất cho cổ đông, góp phần vào sự phát triển vững chắc của ngành Vận tải dầu khí.