Công tác Vetting Sire tàu Sài Gòn Gas và tàu Cửu Long Gas

Xứng đáng là một trong những lá cờ đầu của Tổng công ty CP Vận tải Dầu khí thuộc Tập đoàn Dầu Khí Việt Nam, dưới sự quan tâm và chỉ đạo của Ban lãnh đạo, Công ty Cổ phần Vận tải sản phẩm Khí quốc tế (Gas Shipping) luôn nỗ lực để tự hoàn thiện, đổi mới, nâng cao khả năng cạnh tranh, hòa nhập với xu thế phát triển của đội tàu thế giới.

Ngay từ đầu năm 2016, Gas Shipping đã lập phương án và thực hiện đáp ứng các điều kiện để đưa tàu đi khai thác quốc tế vào đầu năm 2017 theo chỉ đạo của Tổng Công ty CP Vận tải Dầu khí và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của Gas Shipping

Với sự quyết tâm và cố gắng ở mức cao nhất, tập thể Phòng chức năng và thuyền viên tàu Sài Gòn Gas, tàu Cửu Long Gas đã chung sức, đồng lòng chuẩn bị kỹ lưỡng nhất về Hệ thống quản lý an toàn, tình trạng kỹ thuật cũng như chất lượng của thuyền viên trước khi mời Oil Major Vetting Sire. Đứng trước những khó khăn khi các tàu của công ty đều đã trên 20 tuổi, bộ phận An toàn, Kỹ thuật và thuyền viên đội tàu đã ngày đêm rà soát, khắc phục toàn bộ các khiếm khuyết trên tàu và thông qua đợt sửa chữa định kỳ tháng 07& 08/2017 để đảm bảo tình trạng kỹ thuật an toàn ở cấp độ tốt nhất nhằm thỏa mãn các yêu cầu của Oil Major Vetting Sire theo tiêu chuẩn của bộ câu hỏi VIQ 06.

Công tác nhân sự cũng luôn là chủ đề nóng với bất kỳ công ty nào khi đưa đội tàu vươn khơi ra biển lớn. Mặc dù đa số thuyền viên Công ty đã được đào tạo và có kinh nghiệm trong việc đọc tài liệu kỹ thuật và giao tiếp bằng tiếng Anh, tuy nhiên để có thể giao tiếp được lưu loát, tự tin khi làm việc với khách hàng cũng như Thanh tra viên (Inspector), Ban Giám đốc đã tổ chức cho Thuyền trưởng, Sỹ quan đang nghỉ ca tới trung tâm ngoại ngữ để nâng cao trình độ tiếng Anh giao tiếp.

Cùng với việc đảm bảo tốt  tình trạng kỹ thuật để tàu hoạt động liên tục với cường độ cao của Bộ phận kỹ thuật công ty, công tác an toàn thường xuyên là vấn đề quan trọng hàng đầu của các công ty tàu biển. Phòng ATPC đã thực hiện rà soát, cập nhật bổ sung toàn bộ các Quy trình, biểu mẫu trong Hệ thống quản lý an toàn của Công ty đồng thời cử cán bộ an toàn đi theo tàu để kiểm tra tình trạng kỹ thuật, an toàn và phối hợp với tàu & phòng chức năng khắc phục các ghi nhận phát hiện được. Việc duy trì công tác an toàn được Phòng ATPC thực hiện thường xuyên với chất lượng cao thông qua quá trình quản lý việc thực thi hệ thống QLAT& LĐHH của đội tàu hàng ngày, cập nhật thông tin, thông báo liên tục cho đội tàu  và kiểm tra định kỳ AT-AN-KT hàng tháng.

Để thuận lợi cho công tác khai thác tuyến Quốc tế, cũng như để khẳng định đội tàu Gas Shipping sẵn sàng vươn ra biển lớn, Ban Giám đốc Gas Shipping đã quyết định lựa chọn TOTAL là đơn vị thực hiện Oil Major Vetting tàu Cửu Long Gas và tàu Sài Gòn Gas.

Tháng 11/2016, tàu Sài Gòn Gas và tàu Cửu Long Gas đã được Thanh tra viên (Inspector) của TOTAL PARIS tiến hành Vetting Sire theo bộ câu hỏi mới nhất VIQ 6 của Tổ chức OCIMF. Qua quá trình Vetting cũng như kết quả Vetting ghi nhận được, tàu Sài Gòn Gas và Cửu Long Gas được Inspector đánh giá tốt.

Các ghi nhận trong đợt Vetting Sire đã được Gas Shipping tiến hành khắc phục nhanh chóng và được cập nhật kịp thời lên trong Web của OCIMF ngay trong tháng 11/2016. Sau khi bổ sung các tài liệu và hồ sơ theo yêu cầu của bộ phận an toàn của TOTAL PARIS, ngày 09/01/2017, cả hai tàu Sài Gòn Gas và Cửu Long Gas chính thức được Oil Major chấp nhận.

Kết quả chấp thuận của TOTAL đã là bước chuyển mình của Gas Shipping thông qua hợp đồng Time Chart của tàu Sài Gòn Gas khi chính thức khai thác ổn định tuyến quốc tế vào tháng 01/2017 với Công ty Marubeni, tạo tiền đề cho cơ hội đầu tư phát triển đội tàu Gas Shipping ngày càng lớn mạnh trong tương lai.

 Phòng ATPC – Gas Shipping