CHƯƠNG TRÌNH HỘI THẢO THUYỀN VIÊN LẦN I NĂM 2024

Ngày 11/05/2024, tại Hải Phòng, Công ty Gas Shipping đã tổ chức chương trình “Hội thảo Thuyền viên và Đào tạo nội bộ lần 1 năm 2024” nhằm cập nhật và phổ biến các thông tin mới cho thuyền viên và tạo cơ hội để CBNV và thuyền viên Công ty gặp gỡ, giao lưu để phối hợp tốt hơn trong công việc.

Tập thể Ban lãnh đạo, CBNV và thuyền viên tại buổi hội thảo

Tham dự hội thảo có ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty, cùng các ông/ bà trong Ban Giám đốc, Trưởng phó phòng, CBNV các bộ phận chức năng và Thuyền viên đội tàu Công ty.

Ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty

Phát biểu khai mạc buổi Hội thảo, ông Vũ Văn Đức – Phó Giám đốc Công ty giới thiệu chương trình hội thảo và nhấn mạnh mục tiêu của buổi hội thảo là chia sẻ, truyền tải kiến thức, kinh nghiệm giữa CBNV và thuyền viên Công ty, đồng thời cùng nhau giải đáp những khúc mắc, khó khăn trong quá trình làm việc. 

Ông Vũ Văn Đức – Phó Giám đốc Công ty phát biểu khai mạc

Chương trình Hội thảo diễn ra với nhiều chủ đề mang tính thời sự và thực tế do các phòng chức năng đưa ra như: Sự chuẩn bị và thử nghiệm về Sire 2.0; An ninh mạng Hàng Hải; Yêu cầu và triển khai thực hiện đáp ứng Quy tắc II-1/3-8 của Công ước Solas; Tài liệu thiết yếu trong hoạt động khai thác để tránh rủi ro khi có tranh chấp về hàng hóa: Biên bản sự việc và thư kháng nghị; Lưu ý trong công tác thay ca thuyền viên; Đánh giá và quản lý rủi ro, điều tra tai nạn sự cố; Công tác chuẩn bị kiểm tra PSC, khiếm khuyết gần đây của đội tàu và biện pháp khắc phục.

Ông Nguyễn Huy Thắng - Phó phòng ATPC trình bày về “Sự chuẩn bị và thử nghiệm về Sire 2.0”

Ông Phạm Văn Thư - Phó phòng KTVT trình bày về “Yêu cầu và triển khai thực hiện đáp ứng Quy tắc II-1/3-8 của Công ước Solas”

Ông Đặng Khắc Thắng - Phó phòng Khai thác trình bày về “Tài liệu thiết yếu trong hoạt động khai thác để tránh rủi ro khi có tranh chấp về hàng hóa: Biên bản sự việc và thư kháng nghị”

Bà Ngô Thị Thu Hiền - Chuyên viên phòng TCHC trình bày về “Lưu ý trong công tác thay ca thuyền viên”

 Ông Mai Văn Hoàng - DPA/ Trưởng phòng ATPC trình bày về “Đánh giá và quản lý rủi ro; Điều tra tai nạn sự cố”

Các chủ đề đều nhận được sự quan tâm, tương tác tích cực từ thuyền viên, qua đó CBNV và thuyền viên đã cùng nhau thảo luận, chia sẻ và học hỏi thêm được nhiều kiến thức, kinh nghiệm. 

Thuyền trưởng Nguyễn Cao Chí phát biểu tại hội thảo

Thợ máy chính Lê Trọng Sáng phát biểu tại hội thảo

Phát biểu bế mạc buổi Hội thảo, ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty khái quát tình hình sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư phát triển trong thời gian tới của Công ty và biểu dương, cảm ơn đội ngũ thuyền viên và CBNV đã cống hiến hết mình cho Công ty để góp phần đạt được những thành quả trên. Bên cạnh đó, ông Đoàn Đức Trọng chia sẻ thêm kế hoạch trong năm 2024 của Công ty sẽ đầu tư 02 tàu LPG, với việc mở rộng quy mô Đội tàu và thị trường khai thác, Giám đốc Công ty nhấn mạnh thuyền viên cần tự giác nâng cao khả năng chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và luôn giữ vững đạo đức nghề nghiệp. Thuyền viên và CBNV văn phòng cũng cần nhìn nhận những khuyết điểm và thiếu sót của mình trong quá trình công tác, không ngừng nỗ lực, cải thiện, sẵn sàng học hỏi và đổi mới, đặc biệt là đối với công tác vận chuyển hóa chất. 

Ông Đoàn Đức Trọng – Giám đốc Công ty phát biểu kết luận hội thảo