Chi Bộ Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm Khí Quốc tế tổ chức thành công Đại hội Chi bộ lần VI - nhiệm kỳ 2022 – 2025

Chiều ngày 23/9/2022, tại phòng họp Công ty Gas Shipping đã tổ chức thành công Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Tại đại hội, có đồng chí Nguyễn Linh Giang Uỷ viên Ban thường Vụ Đảng uỷ Tổng Công ty Vận Tải Dầu Khí (PVTrans) và đồng chí Hà Thúc Hiếu - đại diện văn phòng Đảng Đoàn thể PVTrans cùng toàn thể  đảng viên trong chi bộ Gas Shipping.

Đại hội đã lắng nghe báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2020-2022 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2022-2025; trong đó, trọng tâm nhấn mạnh về công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tại đơn vị.

Theo đó, về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Chi bộ tiếp tục đẩy mạnh sản xuất - kinh doanh, xây dựng nguồn lực: nhân lực, tài chính, thị trường để đầu tư phát triển, đặc biệt cho giai đoạn tăng tốc năm 2022 - 2025;  mở rộng quy mô dịch vụ thị trường, nâng cao chất lượng, khả năng cạnh tranh, tăng hiệu quả hoạt động, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Về công tác xây dựng Đảng, chỉ đạo tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác và bồi dưỡng chính trị tư tưởng, đổi mới, kiện toàn các tổ chức Đảng và nâng cao chất lượng sinh hoạt Chi bộ, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và đồng thời tăng cường lãnh đạo công tác dân vận và đoàn thể chính trị - xã hội.

Các đảng viên của Chi bộ Gas Shipping và các đại biểu tham dự đại hội đã tham gia thảo luận thống nhất với những kết quả đã đạt được của chi bộ trong nhiệm kỳ vừa qua, cũng như những hạn chế, tồn tại, nguyên nhân đã nêu trong báo cáo.

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Nguyễn Linh Giang - Uỷ viên Ban thường Vụ Đảng uỷ Tổng Công ty Vận Tải Dầu Khí (PVTrans) ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Chi bộ Gas Shipping trong nhiệm kỳ qua; tập thể chi bộ đoàn kết, tập trung trí tuệ, phát huy dân chủ và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đồng thời chỉ ra những điểm cần lưu ý, khắc phục trong nhiệm kỳ tới để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã được đại hội thông qua.

Với tinh thần trách nhiệm và dân chủ, Đại hội đã bầu đồng chí Vũ Thị Phương Nga tái đắc cử chức danh Bí thư Chi bộ và đồng chí Đoàn Đức Trọng giữ chức Phó Bí thư Chi bộ , nhiệm kỳ 2022 – 2025. Bên cạnh đó, đại hội cũng đã bầu ra Chi Ủy chi bộ với 05 đồng chí:

  1. Đồng chí Vũ Thị Phương Nga - Bí thư Chi bộ.
  2. Đồng chí Đoàn Đức Trọng - Phó Bí thư Chi bộ.
  3. Đồng chí Nguyễn Hải Long - Chi ủy viên.
  4. Đồng chí Lê Anh Nam - Chi ủy viên.
  5. Đồng chí Đinh Thiện Phúc - Chi ủy viên.