Tin hoạt động Gas Shipping

Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Ủng hộ đồng bào lũ lụt miền Trung

Trong những ngày vừa qua, cơn lũ lịch sử chưa từng có trong vòng 100 năm trở lại đây đã gây thiệt hại nặng nề cho nhân dân các tỉnh 
Bổ sung lĩnh vực hoạt động vận tải đường bộ và kinh doanh LPG

Bổ sung lĩnh vực hoạt động vận tải đường bộ và kinh doanh LPG

Thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-ĐUVTDK ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Cổ phần Vận tải
Gas Shipping tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Gas Shipping tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2016

Thực hiện quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty CP Vận tải Sản phẩm khí quốc tế (Gas Shipping), sáng ngày 26/4/2016, Gas Shipping đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Khách sạn Novotel, Tp. Hồ Chí Minh.

Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016

Thư mời và tài liệu Đại hội cổ đông năm 2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế xin trân trọng thông báo và kính mời quí vị cổ đông
Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần  Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí quốc tế

Nghị quyết của Hội đồng Quản trị việc chấm dứt cử ông Nguyễn Ngọc Anh làm người đại ..
Lễ khai trương niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

Lễ khai trương niêm yết và ngày giao dịch đầu tiên của cổ phiếu Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế

Sau 04 năm hoạt động, ngày 09/03/2012 cổ phiếu của Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc tế (Gas Shipping) đã chính thức được niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)

Thông tin hoạt động của gas Shipping trong tháng 05/2011

Thông tin hoạt động của gas Shipping trong tháng 05/2011

Kinh doanh vận tải LPG: Thực hiện cho thuê định hạn đối với các tàu: Cửu Long Gas, Việt Gas; cho thuê chuyến đối với các tàu: Sài Gòn Gas, Hồng Hà Gas, Apollo Pacific và Aquamarine Gas.