Các vị trí tuyển dụng

1. Tuyển dụng thuyền viên

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc chuyên về lĩnh vực vận tải đường biển các sản phẩm khí hóa lỏng (LPG) trong nước và quốc tế.

Hiện nay, với mô hình ngày càng phát triển và chuyên nghiệp hoá đội ngũ thuyền viên của Công ty, chúng tôi tuyển dụng thường xuyên tất cả các chức danh cho 01 thuyền bộ như sau: Thuyền trưởng hạng 1, máy trưởng hạng 1, đại phó hạng 1, máy 2 hạng 1, sỹ quan vận hành boong, sỹ quan vận hành máy, thợ cả, thợ máy, thuỷ thủ trưởng, thuỷ thủ và cấp dưỡng.

Xem chi tiết chính sách tuyển dụng công ty tại đây

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ đợt 01 năm 2017 vào ngày 10/03/2017.