Các vị trí tuyển dụng

1. Tuyển dụng thuyền viên

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc chuyên về lĩnh vực vận tải đường biển các sản phẩm khí hóa lỏng (LPG) trong nước và quốc tế.

Nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển mạnh trên thị trường vận chuyển LPG quốc tế và chuyên nghiệp hoá đội ngũ thuyền viên của Công ty, chúng tôi cần tuyển dụng bổ sung 1 số chức danh sau: 05 Sỹ quan vận hành boong, 03 sỹ quan vận hành máy và 10 thủy thủ AB/OS có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ tiếng Anh tốt.

Xem chi tiết chính sách tuyển dụng công ty tại đây

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ hết 20/07/2018.