Các vị trí tuyển dụng

1. Tuyển dụng thuỷ thủ

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc chuyên về lĩnh vực vận tải đường biển các sản phẩm khí hóa lỏng (LPG) trong nước và quốc tế.

Hiện nay, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng phát triển trên thị trường vận chuyển LPG quốc tế và chuyên nghiệp hoá đội ngũ thuyền viên của Công ty, chúng tôi cần tuyển dụng bổ sung 1 số thuỷ thủ có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ tiếng Anh tốt.

Xem chi tiết chính sách tuyển dụng công ty tại đây

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ hết Tháng 05/2018.