Các vị trí tuyển dụng

1. Tuyển dụng số lượng thuyền viên lớn

Công ty Cổ phần Vận tải Sản phẩm khí Quốc chuyên về lĩnh vực vận tải đường biển các sản phẩm khí hóa lỏng (LPG) trong nước và quốc tế.

Hiện nay, với nhu cầu ngày càng phát triển trên thị trường vận chuyển LPG quốc tế và chuyên nghiệp hoá đội ngũ thuyền viên của Công ty, chúng tôi cần tuyển dụng tất cả các chức danh cho 03 thuyền bộ như sau: Thuyền trưởng hạng 1, máy trưởng hạng 1, đại phó hạng 1, máy 2 hạng 1, sỹ quan vận hành boong, sỹ quan vận hành máy, thợ cả, thợ máy, thuỷ thủ trưởng, thuỷ thủ và cấp dưỡng.

Xem chi tiết chính sách tuyển dụng công ty tại đây

Thời gian kết thúc nhận hồ sơ hết Quý 1 - 2018.