Tàu Thăng Long Gas

 Ship No. / IMO No  9343704
 Flag / Call Sign  VIET NAM / XVDB7
 Class & Class No.  NK930394 - VR933911
 DWT/GT  4002/3434
 L x B x D x Draft (m)  95,3 x 16,52 x 5,7 (m)