Hội đồng quản trị

 

  Chủ tịch HĐQT

Bà Vũ Thị Phương Nga

  Năm sinh

1976

  Trình độ chuyên môn

Cử nhân kinh tế đối ngoạiPhó chủ tịch HĐQT

Phạm Thị Trúc

Năm sinh

1977

Trình độ chuyên môn

Thạc sĩ Quản trị kinh doanh


Thành viên HĐQT

Ông Đoàn Đức Trọng

Năm sinh

1986

Trình độ chuyên môn

Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh

 

 


Thành viên HĐQT

Ông Nguyễn Thế Anh

Năm sinh

1978

Trình độ chuyên môn

Kỹ sư kinh tế vận tải biển

 

 

 


Thành viên HĐQT

Ông Lê Trúc Lâm

Năm sinh

1981

Trình độ chuyên môn

Thạc Sỹ Quản Trị Dự Án - Cử Nhân Kinh Tế